top of page

Samenwerken aan verduurzaming

Green Business Club Amsterdam Zuidas bestaat 10 jaar en heeft hoge ambities: Zero Waste Zuidas, Zuidas van het aardgas, Zuidas doet het licht uit, WKO-optimalisatie - en meer

Het is dit jaar tien jaar geleden dat Green Business Club Amsterdam Zuidas (GBC Zuidas) het levenslicht zag. De stichting verbindt bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Samen werken de organisaties aan concrete projecten om de Zuidas en de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Niet alleen is er lokaal al veel impact gemaakt, GBC Zuidas deelde ook de opgedane kennis én diende als inspiratiebron voor velen. Inmiddels zijn er twaalf Green Business Clubs, verspreid over het hele land. Op 29 maart, de verjaardag van de allereerste Green Business Club, worden de nieuwe ambities voor de komende vijf jaar bekendgemaakt en ondertekend door de CEO’s van de 55 participanten die kantoor houden op de Zuidas.


"Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan 0% restafval in 2030, willen we Zuidas volledig van het aardgas afkrijgen, zijn er vergevorderde plannen om de kantoren efficiënt te beleveren via een hub met elektrische vrachtwagens én zitten we nu op de helft van de ambitie om 25.000m2 waterbergend groen dak te realiseren. Als ik terugdenk aan hoe bepaalde thema’s zoals logistiek een aantal jaar geleden zo groots leken, ben ik ontzettend trots dat we nu daadwerkelijk zulke trajecten, waar je écht impact mee kan maken, hebben opgezet met elkaar en de slagkracht hebben om dit soort projecten van de grond te krijgen.”


"Het begint eigenlijk nu pas"

Naast terugblikken op 10 jaar GBC Zuidas, wordt er nu vooral met veel enthousiasme gekeken naar de aankomende jaren en de nieuwe ambities. Roland de Vlam, voorzitter GBC Zuidas en advocaat Loyens & Loeff: “Het begint eigenlijk nu pas! We voldoen nog lang niet aan de minimale eisen om in de buurt te komen van de klimaatdoelstellingen. We moeten zorgen dat we de ambities scherp genoeg formuleren en blijven prikkelen om stappen te blijven zetten. Wat is duurzaam bedrijfsvoeren eigenlijk? We gaan nu het gesprek aan met participanten en young professionals uit ons netwerk over de corebusiness van alle participanten. Dat is een goed voorbeeld van de lat hoger leggen en blijven nadenken over wat onze rol en positie eigenlijk is.”


Ambitieverklaring en wethouder Victor Everhardt

In aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, tekenen de CEO’s van de 55 participanten op maandag 29 maart de ambitieverklaring. Een overzicht van alle participanten: www.greenbusinessclub.nl/zuidas/participanten


0 opmerkingen

Comments


bottom of page