top of page

SOLON

ADVIESCOMMUNICATIE, ​STRATEGIE, CONTENT

Solon management & organisatie is een consultancybureau gespecialiseerd in dienstverlening voor de culturele sector en gemeentes. Naast HR dienstverlening en organisatieadvies geven ze  ook coaching en trainingen. Solon deelt bruikbare en praktische adviezen waarmee organisaties en hun medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om een grootscheepse reorganisatie, (executive) search, het voeren vande administratie of het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidonderzoek.

 

Lot of Brands start in in juni 2020 met het ontwikkelen van een corporate communicatieplan en een communicatiestrategie zodat zij niet alleen expert zíjn in hun vakgebied, maar dat hun (potentiële) klanten dit ook zien. Ook helpt Lot of Brands Solon met contentontwikkeling om hun boodschap straks ook echt goed over te brengen.

 

Kortom: Solon focust zich op waar zíj goed in zijn. Lot of Brands zorgt dat het wordt gevangen in tekst en beeld en dat deze boodschap de wijde wereld in gaat.

​​https://solon-net.nl/

bottom of page