top of page

GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS

Logo GBC zuidas LOB site.jpg
COMMUNICATIE, PR

Stichting GBC Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten. Het netwerk bestaat uit 55 participanten: de gemeente en bedrijven, gevestigd of nauw betrokken bij Zuidas. Zij delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van het gebied, de gebouwen en de eigen bedrijfsvoering. Doen staat hierin voorop. 

De 55 participanten zijn actief in de programmaraad en in een of meerdere projectgroepen. Er is een bestuur met afgevaardigden van onder andere ABN AMRO, Accenture, Loyens & Loeff, RAI Amsterdam, EDGE Technologies, ORAM, gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit dat maandelijks bij elkaar komt.

 

Lot of Brands is onderdeel van het energieke en gedreven team. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Strategie bepalen, samen met de communicatiemedewerker.

  • Wekelijkse afstemming met communicatiemedewerker over de uitvoering. 

  • Investeren in externe relaties: perscontacten, communicatieafdelingen van participanten, platforms met mogelijke podia om het verhaal van GBC Zuidas te vertellen.

  • Proactief benaderen van pers, platforms etc. voor interviews, presentaties, lezingen met bestuursleden, programmadirecteur en projectmanagers.

http://greenbusinessclub.nl/zuidas/

printscreen GBC Zuidas.jpg
bottom of page